Høsten
Nitrist vær, nitriste motiver, trodde jeg får jeg kom meg ut.